Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Kadra

Dariusz Skrzydlewski – dyrektor:
kom. 662 247 341
e-mail: darek.kultura@wieliszew.pl


Edyta Lewicka – główna księgowa:
e-mail: elewicka@wieliszew.pl

Ernest Mozol – specjalista ds. kultury i środków zewnętrznych:
e-mail: ernest.kultura@wieliszew.pl

Anna Zwolińska – specjalista ds. upowszechniania kultury i czytelnictwa:
e-mail: azwolinska@ok.wieliszew.pl

Dominik Sosiński – koordynator ds. sekcji GCK i grup artystycznych:
e-mail: dsosinski@ok.wieliszew.pl

Magdalena Kuska – koordynator ds. administracji i kadr:
e-mail: kultura@wieliszew.pl