Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zakup i montaż monitoringu oraz zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury

Infrastruktura Domów Kultury - 2022
W maju zawarliśmy umowę z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu rządowego „Infrastruktura domów kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Państwowego Funduszu Celowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowaniem w wysokości 104 tys. zł objęte zostało zadanie pod nazwą „Zakup i montaż monitoringu oraz zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury”, realizowane w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łajskach.

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zakup i montaż monitoringu oraz zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury”