Jesteś tutaj:

Główna treść strony

COVID-19

Wytyczne dotyczące zajęć oraz przebywania
w budynku GCK w Łajskach podczas pandemii COVID-19 w Polsce

1. Zasady przebywania w Gminnym Centrum Kultury w Łajskach:
• podczas przekazania uczestnika zajęć instruktorowi, obowiązuje zasłanianie twarzy (usta i nos);
• przed wejściem do obiektu instruktor dokonuje pomiaru temperatury uczestnika zajęć;
• wejście do budynku odbywa się w systemie rotacyjnym tj. jeden uczestnik/grupa wychodzi – jeden uczestnik/grupa wchodzi;
• w obiekcie mogą przebywać jedynie uczestnicy zajęć indywidualnych i grupowych;
• ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w obiekcie, opiekunowie prawni uczestnika zajęć mają zakaz wchodzenia do budynku;
• rodzic/opiekun prawny uczestnika zajęć w wieku do 6 lat może przebywać w budynku GCK za zgodą dyrektora;
• po uzyskaniu zgody dyrektora, w trakcie trwania zajęć rodzic/opiekun prawny ma obowiązek przebywania w innym pomieszczeniu z zachowaniem min. 1,5 metra pomiędzy pozostałymi osobami, jednocześnie zakrywając twarz (usta i nos);
• rodzic/opiekun osoby niepełnosprawnej/ opiekun prawny osoby niepełnosprawnej będącej uczestnikiem zajęć może przebywać w budynku w GCK, jednocześnie zakrywając twarz (usta i nos);
• uczestnicy zajęć mają możliwość korzystania jedynie z przygotowanej dla nich toalety (WC), jednocześnie zakrywając twarz (usta i nos) na przejścia do toalety;
• zakazuje się uczestnikom zajęć swobodnego poruszania się po obiekcie oraz z innych pomieszczeń znajdujących się w budynku;
• na terenie obiektu istnieje nakaz zasłaniania twarzy oraz zachodnie odstępu min. 1,5 metra;
• przed wejściem na salę zajęć należy dokonać dezynfekcji rąk środkiem antybakteryjnym;
• wszelkie informacje o zajęciach, zaległościach w opłatach itp. udzielane są jedynie w godzinach otwarcia KASY ośrodka:
PONIEDZIAŁEK - godz. 14.00-18.00
WTOREK - godz. 10.00-15.00
ŚRODA - godz. 14.00-21.00
CZWARTEK - godz. 10.00-15.00
oraz jedną sobotę w miesiącu:
SOBOTA - godz. 09.00-15.00
• w biurze KASY ośrodka może przebywać tylko jedna osoba.

2. Zasady przeprowadzania zajęć indywidualnych:
• przed pierwszymi zajęciami każdy uczestnik jest zobowiązany dostarczyć oświadczenie zawierające krótki wywiad epidemiczny;
• przed zajęciami odbywa się sprawdzenie listy obecności, pomiar temperatury oraz dezynfekcja rąk;
• zajęcia indywidualne odbywają się z zachowaniem bezpiecznej odległości minimum 2 metrów pomiędzy instruktorem a uczestnikiem zajęć;
• uczestnicy zajęć mają możliwość korzystania jedynie z przygotowanej dla nich toalety (WC), jednocześnie zakrywając twarz (usta i nos) na przejścia do toalety;
• po zakończeniu zajęć uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk środkiem antybakteryjnym oraz niezwłoczne opuszczenie budynku;
• pomiędzy zajęciami wprowadza się 15 minutową przerwę w celu dokonania dezynfekcji przedmiotów użytych podczas przeprowadzonych zajęć;
• w miarę możliwości instruktor dokonuje wietrzenia mechanicznego i grawitacyjnego sali.

3. Zasady przeprowadzania zajęć grupowych:

• przed pierwszymi zajęciami każdy uczestnik jest zobowiązany dostarczyć oświadczenie zawierające krótki wywiad epidemiczny;
• przed zajęciami odbywa się sprawdzenie listy obecności, pomiar temperatury oraz dezynfekcja rąk;
• zajęcia grupowe odbywają się z zachowaniem bezpiecznej odległości minimum 1,5 metra pomiędzy uczestnikami zajęć oraz instruktorem;
• uczestnicy zajęć mają możliwość korzystania jedynie z przygotowanej dla nich toalety (WC), jednocześnie zakrywając twarz (usta i nos) na przejścia do toalety;
• po zakończeniu zajęć uczestnicy zobowiązany jest do dezynfekcji rąk środkiem antybakteryjnym oraz niezwłoczne opuszczenie budynku;
• pomiędzy zajęciami wprowadza się 15 minutową przerwę w celu dokonania dezynfekcji przedmiotów użytych podczas przeprowadzonych zajęć;
• w miarę możliwości instruktor dokonuje wietrzenia mechanicznego i grawitacyjnego sali.