Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Środki zewnętrzne na kulturę

Kulturalny lockdown, który ponownie ograniczył działalność Ośrodka Kultury w Wieliszewie, wykorzystaliśmy m.in. na intensyfikację pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Udało się utrzymać przyznane dofinansowanie Ministra Kultury m.in. na Mazura 2020 oraz Festiwal i Pieśni i Tańców Polskich (oba wydarzenia zrealizowaliśmy w formule on-line) oraz pozyskać dodatkowe wsparcie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Na przełomie listopada i grudnia złożyliśmy wnioski o dofinansowanie w ramach tzw. Programów Ministra Kultury na rok 2021 na łączną kwotę 390 tys. zł. Styczeń przyniósł kolejne 2 wnioski, złożone tym razem w ramach programów EtnoPolska (108 tys.) oraz Niepodległa (88 tys.).
Jednym z wydarzeń, które udało się zrealizować w formule on-line z zachowaniem dofinansowania zewnętrznego był MAZUR 2020 (sympozjum)

Wnioski w ramach Programów Ministra dot. organizacji wydarzeń i projektów: MAZURA 2021 i Festiwalu Pieśni i Tańców Polskich (oba z programu Kultura ludowa i tradycyjna), zakupu wyposażenia i instalacji monitoringu w GCK w Łajskach (z programu Infrastruktura domów kultury), oraz projektów związanych z dynamicznie rozwijającym się w naszej gminie teatrem tańca (z programów Edukacja kulturalna oraz Taniec).

ZTL „Promyki” to obecnie jedna z największych na Mazowszu grup folklorystycznych, która wciąż poszerza swoje szeregi. Stąd decyzja o poszukiwaniu dodatkowych środków również na potrzeby naszego ambasadora kultury ludowej (działalność zespołu finansowana jest z budżetu Gminy Wieliszew). W razie otrzymania dotacji z programu EtnoPolska Narodowego Centrum Kultury, środki te przeznaczymy na uzupełnienie i zakup nowych strojów regionalnych. By zwiększyć szanse dofinansowania jednego ze sztandarowych wydarzeń promujących dziedzictwo narodowe – listopadowego Festiwalu Pieśni i Tańców Polskich, ubiegamy się także o dotację w ramach programu Niepodległa. Trzymamy kciuki, by w przypadku pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, sytuacja epidemiczna i gospodarcza w kraju pozwoliła na organizację w pełnym kształcie cieszącej się niesłabnącym zainteresowaniem imprezy – na żywo, z udziałem publiczności oraz wystawców rękodzieła ludowego i tradycyjnych kulinariów.

Ośrodek Kultury w Wieliszewie działa w oparciu o przyznawaną przez Gminę Wieliszew dotację podmiotową, która obok wpływów pochodzących z opłat uczestników zajęć i sprzedaży biletów na organizowane wydarzenia, składa się na kulturalny budżet. Dynamiczny wzrost demograficzny w Gminie Wieliszew skutkuje coraz większym zainteresowaniem ofertą kulturalną, a więc rosnącymi potrzebami. Od lat aktywnie pozyskujemy (i zwiększamy ich udział w budżecie) również środki zewnętrzne – zarówno te pochodzące od sponsorów jak i ze wsparcia organizacji wydarzeń przez inne instytucje publiczne (głównie Samorząd Województwa Mazowieckiego, w tym w ramach Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński). Przykładem są tutaj Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich MAZUR, których budżet w 80% finansowany jest ze środków zewnętrznych. Największą część tych funduszy stanowią te pozyskiwane w ramach konkursów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od niedawna także Sportu). Tylko w roku 2020 zdobyliśmy z tzw. Programów Ministra 160 tys. zł, udało się dodatkowo uzyskać wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego (19 tys. zł) i Powiatu Legionowskiego (3 tys. zł). Utrzymanie podobnego wsparcia w roku 2021 będzie trudniejsze, bowiem z uwagi na kryzys gospodarczy wywołany pandemią, skokowo wzrosło zainteresowanie tą formą wsparcia. Należy również pamiętać, że – w przypadku uzyskania wysokiej punktacji
skutkującej decyzją o przyznaniu dotacji – ostateczna kwota dofinansowania
jest zazwyczaj znacząco mniejsza od wnioskowanej.

20. edycję Festiwalu Pieśni i Tańców Polskich im. Stanisława Moniuszki zrealizowaliśmy w formule on-line dzięki podtrzymaniu dotacji przyznanej w ramach Programów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Umieszczono: 28.01.2021 r., godz. 11.28