Jesteś tutaj:

Główna treść strony

MAZUR 2020 – sympozjum on-line na 20-lecie

Zapraszamy do zobaczenia i wysłuchania sympozjum on-line, zarejestrowanego w ramach Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych MAZUR 2020 w grudniu 2020 r. w Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie. Jego tematem była muzyczna warstwa tańców polskich – zarówno historyczna, obecna w utworach polskich kompozytorów, jak i współcześnie towarzysząca turniejom tanecznym. Wszystkich śledzących ruch tańców polskich zainteresuje także podsumowanie 20-lecia organizacji turniejów mistrzowskich, wypełnione wspomnieniami i archiwalnymi materiałami. Zachęcamy do nostalgicznej podróży!

Rywalizacja w ramach Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich w roku 2020, nie mogła dojść do skutku z uwagi na trwającą epidemię. Dzięki podtrzymaniu decyzji o dofinasowaniu zadania przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz przy wsparciu współorganizatorów – Samorządu Województwa Mazowieckiego i Polskiej Sekcji CIOFF®, udało się zorganizować tegoroczną odsłonę Mazura w postaci sympozjum przeprowadzonego w formule on-line.

dr hab. Tomasz Nowak i dr Agnieszka Chwiłek z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

W ramach zadania, przy współudziale MKDNiS oraz Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Zespołów Folklorystycznych CIOFF®, która w roku 2020 obchodziła 50-lecie działalności, powstały nowe aranżacje muzyczne tańców turniejowych. Ich autorem jest Przemysław Marcyniak – ekspert Polskiej Sekcji CIOFF®. Opracowania zostaną udostępnione na stronach Komisji ds. Tańców Polskich. W ramach sympozjum wysłuchaliśmy fragmentów nowych aranżacji, obejrzeliśmy prezentację układów tanecznych do nowych kompozycji w wykonaniu par turniejowych ZTL „Promyki”, sam autor zaś przybliżył idee i inspiracje towarzyszące powstawaniu materiału. W panelu naukowym sympozjum, poświęconym „Utworom polskich kompozytorów w praktyce tanecznej – od -spektakli do turniejów tańców polskich”, udział wzięli dr hab. Tomasz Nowak oraz dr Agnieszka Chwiłek (oboje z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego). Przedmiotem ich wykładów był „Krakowiak i jego stylizacje w twórczości kompozytorów polskich” a także „Mazurki na Parnasie, czyli o tańcach polskich w XIX-wiecznym cyklu sonatowym”.

Przemysław Marcyniak – autor nowych aranżacji muzycznych tańców turniejowych, w rozmowie z dr hab. Tomaszem Nowakiem

W części poświęconej 20-leciu mistrzostw Polski, organizacji ogólnopolskich konkursów tańców polskich, zmianom i rozwojowi ruchu tańców polskich oraz jego przyszłości, udział wzięli: Jan Łosakiewicz (Sędzia Ekspert Tańców Polskich, Wiceprzewodniczący PS CIOFF®, autorytet w dziedzinie polskich tańców narodowych, współodpowiedzialny za reaktywowanie turniejów tańców polskich oraz ich współczesny rozwój, kierownik ZPiT UW „Warszawianka”), dr Dariusz Skrzydlewski (dyrektor rozgrywanych w Wieliszewie od roku 2000 konkursów tańców polskich MAZUR / Mistrzostw Polski, Sędzia Konsultant, Komisarz Regionu Centralnego Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF® obejmującego województwo mazowieckie, dyrektor Ośrodka Kultury w Wieliszewie i kierownik ZTL „Promyki”), Kamil Rząca (9-krotny Mistrz Polski w Tańcach Polskich, choreograf i instruktor taneczny – od roku 2016 związany z ZTL „Promyki”, opiekun par konkursowych), dr hab. Tomasz Nowak (etnomuzykolog, antropolog tańca, ekspert PS CIOFF®, członek International Council for Traditional Music przy UNESCO i Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, konferansjer wielu edycji konkursów i mistrzostw Polski w tańcach polskich). Gośćmi specjalnymi (on-line) panelu byli: Mariusz Krupiński z Olsztyna, Jarosław Wojciechowski z Warszawy, Piotr Kulka i Jagoda Banaś z Poznania oraz Ewa Miś-Krzemińska z Nowej Rudy. Wspomnienia zilustrowano materiałami archiwalnymi – zdjęciami i fragmentami nagrań filmowych, w tym zarejestrowanym w roku 1994 konkursem tańców polskich w Olsztynie, pierwszym po reaktywowaniu zmagań turniejowych w latach 90.

Panel poświęcony 20-leciu mistrzostw Polski w tańcach polskich: od lewej Kamil Rząca, Jan Łosakiewicz, dr hab. Tomasz Nowak i dr Dariusz Skrzydlewski

Mazura 2020 dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przedsięwzięcie wsparli: Samorząd Województwa Mazowieckiego – współorganizator zadania – oraz Polska Sekcja CIOFF®.


Umieszczono: 20.01.2021 r., godz. 13.19