Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Dla kogo KULTURA jest ważna? - debata młodzieżowa

Uwaga młodzież szkolna! Zachęcamy do udziału w debacie młodzieżowej o kulturze, która odbędzie się we wtorek 10 grudnia 2019 r. w godz. 10-14 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. Piłsudskiego 41. Zapraszamy 4-osobowe reprezentacje uczniów (wraz z opiekunami) szkół podstawowych (klasy 7-8) i ponadpodstawowych z terenu powiatu legionowskiego. W debacie wezmą również udział przedstawiciele instytucji, dla których ważny jest głos młodzieży w sprawie kultury.
Przygotowaniem do debaty będzie przeprowadzenie przez Samorządy Uczniowskie ankiety wśród rówieśników, dotyczącej odbioru i uczestnictwa w kulturze oraz opracowanie jej wyników. Będzie to też ciekawe doświadczenie związane z badaniami opinii publicznej. Podsumowanie wyników badań prosimy przesłać do 6 grudnia 2019 r. Całościowe ich opracowanie zostanie przedstawione podczas debaty.

Ankieta (kliknij by pobrać)


Potwierdzenie udziału i opracowanie wyników ankiet prosimy przesyłać na e-mail: animacja@pik.legionowski.pl do 6 grudnia 2019 r.

Pomysłodawczynią tematu debaty jest Karolina Błaszczak-Modzelewska - zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie. Debatę poprowadzi Beata Narel - nauczycielka wiedzy o społeczeństwie, lider Ośrodka Wiodącego Centrum Edukacji Obywatelskiej w Legionowie. Aktywnie współpracująca z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Od 2007 do 2010 roku była koordynatorem działań Młodzieżowej Rady Miasta.


Umieszczono: 22.11.2019 r., godz. 16.16